Türk Yatırım Fonu Kuruluş anlaşması Resmi Gazete’de

Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşması’nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anlaşmaya göre, Türkiye’nin Fona olan sermaye iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapacağı ödemeler 100 milyon dolar karşılığını geçemeyecek. Cumhurbaşkanı’nın, belirtilen tutarı 5 katına kadar artırma yetkisi bulunacak.

HEDEF TDT ÜLKELERİNİN KALKINMASINA DESTEK

Fon, bölge içi ticaret hacmini artırmayı ve ekonomik faaliyetleri destekleyerek TDT ülkelerinin ekonomik kalkınmasına destek olmayı amaçlıyor.

Fon kaynakları aracılığıyla üye ülkelerde KOBİ’Iere finansman sağlanması, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla eş finansman yapılması, üretim kapasitesinin genişletilmesi, dijital altyapının güçlendirilmesi ve çeşitli sektörlerde kalkınma projelerinin desteklenmesi planlanıyor.

TÜRK DÜNYASINDA EKONOMİK BÜTÜNLEŞMEYE KATKI SAĞLAYCAK

Tüm bu alanlarda firmaların finansmana erişimi kolaylaşacak, ayrıca bölge içi ticaret teşvik edilecek. Türk Yatırım Fonunun, Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye de katkı sağlayacak.

Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) 8’inci Devlet Başkanları Zirvesi’nde, Türk Yatırım Fonu’nun üye ülkeler tarafından “eşit sermaye katkısı ve eşit oy hakkı” ilkesi çerçevesinde kurulmasına karar verilmişti. Bu kapsamda, “Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşması”, 16 Mart 2023’te Ankara’da gerçekleştirilen TDT Olağanüstü Zirvesi’nde imzalanmıştı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x